De Open Ochtenden in Schoonhoven worden al sinds 1995 twee keer per jaar georganiseerd, tegenwoordig onder de naam “Ontmoeting met Vrouwen”.
Deze ochtenden zijn een initiatief van en worden georganiseerd door
christenvrouwen in en rond Schoonhoven, die het gesprek over allerlei levens- en geloofsvragen willen stimuleren. De werkgroep bestaat uit 5 vrouwen en zij worden op de ochtend zelf bijgestaan door ongeveer 20 gastvrouwen, die onze gasten welkom heten, allerlei zelfgebakken lekkernijen meenemen en aan tafel het gesprek zo nodig leiden.

Elke ochtend nodigen wij een spreekster of spreker uit om het gekozen thema voor die ochtend in te leiden. We kiezen thema’s die actueel en herkenbaar zijn.

Het is goed elkaar deze ochtenden in een gezellige sfeer te ontmoeten om van elkaar te leren, ons in elkaar te herkennen en door elkaar bemoedigd te worden. Wij hopen echt dat onze ochtenden daartoe mogen bijdragen.

Onze ontmoeting schept op geen enkele manier verplichtingen; wij werven geen
leden, maar willen een open gesprek aangaan.
De werkgroep